CONTACT US

Li Chi Mao Museum Of Art, Celebrity Island
Shandong Liaocheng Dongchangfu District
Dongchang Road Kong Fansen Memorial South
200 Meters, Celebrity Island, 252000.
E : 410464205@qq.com
W : www.lc-mrd.com

Information provided by:
Li Chi Mao Art Museum, Malaysia
4, Jalan 26/117A, Taman Mulia,
Cheras, 56000 Kuala Lumpur.
T : +6012 206 8641
E : simtiakchoo.art@gmail.com
W : www.lichimaoarthouse.com